Waar gaat uw afvalwater naartoe?

Het water van elke douche die u neemt en elke pot kookwater die u weggiet, verlaat uw huis als afvalwater. Dat water ‘verdwijnt’ niet zomaar: het legt nog een hele weg af. Volgt u mee?

Riolering

Afvalwater moet gezuiverd worden voordat het in de natuur of opnieuw in de watercyclus terechtkomt. Sommige mensen zuiveren hun afvalwater thuis met een individuele behandelingsinstallatie. Maar veruit de meeste huishoudens zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. Via de riolen stroomt het naar een zuiveringsstation.

Afvalwater zuiveren

Gewoon huishoudelijk afvalwater is meestal niet ernstig vervuild. Met afvalwater van bedrijven ligt het anders. In de zuiveringsstations komt al dat water samen en wordt het grondig behandeld tot het voldoet aan de opgelegde eisen voor waterkwaliteit. Daarna wordt het water terug in beken en rivieren geloosd.

Zuinig met water

Een gemiddeld gezin verbruikt in Vlaanderen 110 liter water per dag. Het meeste daarvan – behalve wat opgedronken wordt of in de tuin gebruikt – komt na gebruik in de riolering terecht. Het kan pas na intensieve zuivering opnieuw worden gebruikt. Een reden te meer om zuinig te zijn met drinkwater.

(Bron: VMM, Water-Link en Aquafin)

Heeft u vragen of wil u graag een gratis offerte voor de renovatie van uw leidingen?

Gratis offerte