Water en energie besparen? Optimaliseer uw sanitaire installatie!

Ook al letten we meer en meer op ons waterverbruik, onze waterinstallatie zelf krijgt meestal weinig aandacht. Zelden staan we stil bij de schade die water kan aanrichten aan onze leidingen en sanitaire toestellen. Door onze installatie onder de loep te nemen, kunnen we niet enkel water, maar ook energie besparen. Factoren die nefast zijn voor onze gezondheid kunnen zo ook gemakkelijker opgespoord en ingedijkt worden.

Een sanitaire installatie optimaliseren gebeurt in 4 grote stappen:

  1. Een analyse van de waterinstallatie om de toestand ervan in kaart te brengen;
  2. Een lekdetectie indien er drukverlies vastgesteld wordt;
  3. De vervanging of reiniging en coating van verouderde waterleidingen;
  4. De permanente bescherming van de installatie om nieuwe problemen te voorkomen.

Stap 1: De wateraudit

Tijdens een wateraudit wordt uw waterhuishouding nauwkeurig in kaart gebracht.

Danny Ongenae, zaakvoeder van e-Pipe Benelux: “Om de problemen efficiënt op te lossen, lichten we de waterinstallatie eerst grondig door. Tijdens het diagnosebezoek analyseren we de installatie, de externe beïnvloedingsfactoren en de gewoontes van de klant. Wat is zijn waterbehoefte? Hoe kan hij water besparen? Welke doelstellingen wil hij behalen? De waterfactuur geeft ons hierbij een goed beeld van de situatie."

Tijdens een wateraudit wordt de sanitaire installatie nauwkeurig in kaart gebracht."Daarna gaan we over tot de waterscan en ontleden we het kraantjeswater. Hoe is het samengesteld en wat zijn de gevolgen voor de waterinstallatie? Tenslotte bekijken we het leidingnetwerk. Zijn er loden leidingen aanwezig? Komt er gruis en roestwater uit de kraan? Is er debietverlies of zijn er lekken in de buizen?  Alles wordt gebundeld in een overzichtelijk rapport.”

Stap 2: De lekdetectie

Sommige lekken zijn gemakkelijk te vinden, aan de kraan of de toiletspoelbak, bijvoorbeeld. Ondergronds zijn ze moeilijker op te sporen. Vaak moeten er dan speciale technieken en apparatuur aangewend worden. Endoscopie, thermografie, vochtmeting, akoestische lekdetectie en rookgasdetectie zijn de meest voorkomende technieken om lekken te lokaliseren.

Goed om te weten: de lekdetectie wordt door de meeste brandverzekeringen gedekt!Een lekdetectie spoort onzichtbare lekken op zonder kap- en breekwerk.

Stap 3: De vernieuwing van de installatie

Zijn de leidingen verouderd of aangetast? Dan zijn er 2 mogelijkheden: de bestaande leidingen vervangen door nieuwe buizen, of het leidingnetwerk zonder breekwerk renoveren met een epoxycoating. Hierbij worden de buizen eerst gereinigd en nadien aan de binnenkant beschermd met een epoxylaag.

Stap 4: De permanente bescherming van de installatie

Tenslotte is het belangrijk om de waterinstallatie tegen hard en ijzerhoudend water te beschermen. Kalkrijk water is niet schadelijk voor de gezondheid. Wel tast het metalen leidingen aan, met verstoppingen, debietverliezen en lekken als gevolg. Ook veroorzaakt het kalkaanslag op wand- en vloertegels, douchebakken en badkuipen. Kalkafzettingen zijn bovendien slecht voor cv-ketels, boilers en de verwarmingselementen van wasmachines. Ook moet er bij hard water meer detergenten gebruikt worden.

Waterontharders vs neutralisatoren

De meeste waterontharders werken via ionenuitwisseling of omgekeerde osmose.

Polyfosfaatfilters zorgen voor een extra bescherming van het leidingnet.Bij ionenuitwisseling worden de calcium- en magnesiumionen in het water uitgewisseld voor natriumionen. Deze "ontkalking" gebeurt via een cilinder met harskorrels. Als de harskorrels verzadigd zijn, moet de harscilinder geregenereerd worden. Meestal gebeurt dat automatisch via een zoutreservoir. Het pekelwater verwijdert de kalk en het magnesium van de hars en wordt via de riool weggespoeld. Na deze reiniging kan de ionenuitwisseling terug optimaal gebeuren. Dit type waterontharders komt het vaakst voor.

Bij omgekeerde osmose wordt leidingwater door verschillende filters en onder hoge druk door een halfdoorlatend membraan gestuwd. Kalk, zouten, mineralen en andere partikels worden hierbij uit het water verwijderd. Dit systeem wordt vooral toegepast in de industrie, waar volledig zuiver water nodig is. Ontharders met omgekeerde osmose vergen meer onderhoud en produceren kleinere hoeveelheden zacht water. Ze zijn daarom minder geschikt voor huishoudelijke toepassingen.

Neutralisatoren werken volgens een ander principe: ze maken gebruik van fosfaatmineralen. Fosfaten zijn, na calcium, het belangrijkste mineraal van het menselijk lichaam en komen voor in heel wat voedingsproducten. Ze zijn een essentieel onderdeel van het menselijk DNA, de tanden en botten.

Het fosfaatmineraal in de neutralisator zorgt ervoor dat de calcium- en magnesiumpartikels aanwezig in het water omkapseld worden en zich niet kunnen vasthechten aan de wanden van de leidingen. Bovendien legt het mineraal een dunne beschermende film op de binnenwand van de buizen en boilers zodat er geen corrosie kan ontstaan.

De vuilfilter

Zandkorrels, roestdeeltjes en andere afzettingen aanwezig in de leidingen kunnen heel wat schade veroorzaken aan waterontharders, sanitaire toestellen en kranen. Een vuilfilter wordt vlak na de waterteller gemonteerd en zorgt voor extra bescherming en een langere levensduur van uw installatie. Dankzij de roterende stroom, hechten de vuildeeltjes zich niet aan de filter en zijn ze makkelijk af te voeren via de purgeerdop.